“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere “.

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać, co mu się należy.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

Jacek Wróbel

Nasza Kancelaria istnieje od 2007 r. funkcjonując pod nazwą Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel.

Kancelaria wyposażona jest w elektroniczne systemu dostępu do ZUS, CEPIK, CEIDG, KIR, OGNIVO, KRS, programów LEX oraz LEX Informator Prawno-Gospodarczy.
Prowadzimy postępowania egzekucyjne na terenie województwa podkarpackiego.

Zakres działań

Egzekucja należności
Zabezpieczenie roszczeń
Spis inwentarza
Eksmisja
E-Sąd

Dane kancelarii

Kancelaria czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00
Komornik przyjmuje strony
w każdy wtorek
w godzinach 9.00 – 13.00

ul. Piłsudskiego 68
37-100 Łańcut
podkarpackie
tel./fax +48 17 2257949
lancut@komornik.pl

 

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym

któremu powierzone zostały zadania państwa  m.in. w zakresie  wykonywania orzeczeń sądowych. Przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

W ramach wykonywanych zadań posiada władcze kompetencje wobec innych podmiotów stosunków prawnych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel

ul. Piłsudskiego 68
37-100 Łańcut
podkarpackie
tel./fax +48 17 225 79 49

Warto wiedzieć

art. 10 ustawy o komornikach sądowych.

„Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.”

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik Sądowy

Jacek Wróbel
tel. kom. 601 896 500

Kontakt

ul. Piłsudskiego 68
37-100 Łańcut
podkarpackie
tel./fax +48 17 225 79 49